OHRID

OHRID

Slovensko ime Ohrid  se pominje 879.godine, dolaskom u ove krajeve Sv. Klimenta i Sv. Nauma, učenika slovenskih prosvetitelja  Ćirila i Metodija,kada postaje jedan od najznačajnijih crkvenih, kulturnih i prosvetnih centara Balkanskog poluostrva. Ohrid je poznato po Ohridskom jezeru, pastrmci i Biljaninim izvorima. Sastavni deo nekadašnjeg grada je Samuilova tvrđava iz 10. veka. Stara čaršija prezentuje autentični duh 19. veka, sačuvano je  i  antičko pozorište. Na južnoj strani jezera, na izvoru Drima, na visokoj steni nalazi se manastirski kompleks sa crkvom Sv. Arhangela Mihajla koji je više poznat kao manastir Sv. Nauma. Simbol Ohrida je crkvaSv. Bogoslova-Kančo iz 13. veka koja se nalazi na visokoj steni iznad obale Biljaninih izvora .Ohrid je danas moderan grad posvećen turizmu.

TOP